Dětský domov a Základní škola Liptál byl v letech 2015 - 2017 téměř 2 roky aktivně zapojen do projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zadáním Zlínského kraje bylo v rámci tohoto projektu zpracovat a postupně realizovat změny v zařízení tak, aby v následujících letech došlo k: