Schránka důvěry

Schránka důvěry

Možná tě trápí nějaký problém nebo ti něco leží v hlavě 

a nemáš odvahu obrátit se na někoho z dospělých osobně …

Právě proto jsme zřídili e-schránku důvěry.

E-schránka důvěry je pro všechny ostatní anonymní. Tvoje zpráva se zobrazí pouze řediteli.


V našem domově máme schránky důvěry dvě:

1. První schránka důvěry je označená a nachází se před vstupem do ředitelny.

2. Pokud se bojíš, že by tě někdo viděl s dopisem v ruce, můžeš svůj vzkaz poslat právě přes e-schránku.


Aby bylo možné ti co nejlépe pomoci, popiš vše co nejpodrobněji a dej vědět, kam ti můžeme odepsat, kdybys chtěl/a.

Neboj se napsat své trápení, připomínky, dotazy, nebo i nápady na zlepšení našeho domova.

Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví.