Transformace DD Liptál

18.11.2019

Dětský domov a Základní škola Liptál byl v letech 2015 - 2017 téměř 2 roky aktivně zapojen do projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zadáním Zlínského kraje bylo v rámci tohoto projektu zpracovat a postupně realizovat změny v zařízení tak, aby v následujících letech došlo k:

Postupné snížení kapacity dětského domova o 50 % tak, aby byla nadále zajišťována péče maximálně 24 dětem

Poskytování komplexního poradenství a pomoci rodinám s dětmi, které se potýkají s problémy se zvládáním školní docházky, ale i dětem s výchovnými a psychickými problémy.

Zajištění komplexní dočasné pobytové péče o děti školního věku bez nařízené ústavní výchovy, jejichž rodiče nemají dostatečné kompetence k rozvoji jejich osobnosti. Cílem této nové služby má být posílení kompetencí dítěte a jeho rodičů k zajištění školní docházky, aby z těchto důvodů nedocházelo k nařízení ústavní výchovy.

V rámci práce na tomto projektu byl ustanoven z řad pracovníků Dětského domova a Základní školy tým, který vymezil možné varianty změn a jejich harmonogram v transformačním plánu. Plán změn byl na jaře 2016 schválen Radou Zlínského kraje. Nejpodstatnějšími změnami bylo snížení kapacity dětského domova o 50 % a vznik zcela nové preventivní služby pro děti a jejich rodiny v rámci nově vybudovaného Střediska výchovné péče při Dětském domově a Základní škole.  Tato nová preventivní školská služba má být v blízké budoucnosti dostupná ve Vsetíně.