Pozor jedu!  

16.02.2024

 Podobně jako v předchozích letech nás firma Hajdík i letos vzala lyžovat. Děti byly rozděleny dle svých schopností, někteří stáli na lyžích úplně poprvé. Zdatnější lyžaři se pustili na velký svah, zatímco menší zůstali s paní instruktorkou u dětského vleku. Na závěr byl každý lyžař odměněn diplomem, medailí a sladkostmi. 🎿🥇