Foudner's day

21.09.2022

Každoročně naše děti pomáhají zaměstnancům firmy Baťa👞👠👢👡 zalesňovat lesy🌲🌳 Tomáše Bati. Ani letos tomu nebylo jinak. Naši kamarádi Baťovci pro nás poslali autobus a ten nás dopravil do lesa, někde poblíž Loučky. Letos byla akce velmi speciální, účastnil se jí i pravnuk Tomáš Bati a jeho kolegové. Po celou dobu se nám věnovali hajní, kteří nám vysvětlovali, jak správně zasadit stromečky 🌲🌳. Nebyla to žádná legrace, ale opravdová práce, chtělo to sílu 💪 a krumpáče⛏. Po práci čekala děti sladká odměna 🧁a naučná procházka lesní cestou. Pan hajný nám ukazoval různé stromy, houby a vyprávěl spoustu zajímavostí. Děti si zkoušely počítat letokruhy: každému stromu se pak přidává + 5 let (některým našim tetám se zase ubírá -5 let) 🤣🤣🤣.Pro děti byly na cestě připravené různé úkoly a otázky. Následně jsme si pochutnali na skvělém obědě a plni zážitků jsme se s našimi kamarády, snad ne na dlouho, zase rozloučili.